Kvalitet & fortrolighed

Kirsten bæch

Her får du en personlig service, og dine oversættelsesopgaver behandles fortroligt og professionelt af en statsautoriseret translatør i engelsk/dansk. Deadlines overholdes, og dine krav til oversættelsen tilgodeses.

Sprogkombinationer

Dansk/Engelsk – Engelsk/Dansk

Specialeområder

Brugermanualer, hjemmesider, produktinformationer, juridiske dokumenter herunder alt i forbindelse med dødsboskifte, m.m.

Baggrund

Jeg er uddannet cand.ling.merc. i engelsk med profilen translatør/tolk på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet i 2010.

Mit speciale omhandlede internationalt dødsboskifte, hvilket er et af mine specialeområder. Derudover tog jeg Institute of Linguists’ Diploma in Translation i 2000.

Jeg har siden 2000 arbejdet som freelance oversætter primært tilknyttet engelske oversætterbureauer. Mine opgaver er primært brugermanualer, web-sider og produktinformation, men jeg beskæftiger mig også med juridiske dokumenter og tekster af en mere almen karakter.

Jeg har i en årrække boet i London, hvor jeg bl.a. arbejdede som regnskabsassistent, advokatsekretær for et dansk advokatfirma og underviser i dansk på aftenskole.

Priser

Mine priser afhænger af tekstens genre, længde og leveringsfrist for oversættelsen. Jeg opgiver enten pris pr. ord (baseret på udgangsteksten) eller en timepris. Ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud, kan du sende en e-mail med vedhæftet dokument til mail@kirstenbaech.dk

Bekræftet oversættelse

Jeg er statsautoriseret translatør, hvilket betyder, at jeg er beskikket af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at bekræfte de oversættelser, jeg producerer. Jeg er samtidig også registreret hos Udenrigsministeriet så mine oversættelser kan legaliseres.

Dokumenter, der typisk skal bekræftes, er vielsesattester, døds- og fødselsattester, udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og juridiske dokumenter, der skal bruges i en retssag. Mit stempel er din garanti for at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af originalen.

Software

Jeg benytter Microsoft Word 7 samt Excel og anvender så vidt muligt oversættelsesværktøjet SDL Trados 2009 for at sikre en effektiv og homogen oversættelse.